İndirekt Adyabatik Soğutma Sistemleri

İndirekt Adyabatik Soğutma Sistemleri

Soğuk ve temiz hava için ideal seçim: CoolAer İndirekt Adyabatik Soğutma Sistemleri

Veri merkezi soğutma sistemlerinde kullanılan Adyabatik Soğutma Sistemleri olan Can-IAC cihazları, ısınan sunucuları soğutmak amacıyla geliştirilmiş bir soğutma sistemidir.
Sunucularda sürekli ısı açığa çıkması dolayısıyla kabin içerisinde ısının birikmesiyle sunucu içerisinde depolanan veriler zarar görebilir. Bu yüzden sürekli ısı artışının olduğu sıcak alanları soğutarak dengede tutmak gerekir.
 
Günümüz teknolojisinde indirekt adyabatik sistemleri kullanarak, soğutma ihtiyacını düşük enerji tüketimi ile maksimum verimlilik alacak şekilde sağlamak mümkündür. Can-IAC cihazları,  bu bilinç ile geliştirilmiş olup adyabatik soğutma prensibini kullanarak maksimum verimlilik sağlamaktadır.
 
CoolAer Adyabatik Soğutma Sistemleri ile soğutma işlemi dış iklim şartlarına göre 3 farklı modda yapılabilmektedir:

Freecooling Modu (Serbest Soğutma)
Cihaz, freecooling modunda adyabatik soğutmaya ve DX soğutmaya ihtiyaç duymaz. Dış havanın soğukluğundan yararlanılarak veri merkezi odasındaki sıcak havanın soğutulması sağlanabilmektedir. Sistemin kalbi olan, özel olarak üretilmiş adyabatik eşanjörler freecooling modunda sadece ısı iletimi için kullanılır. Sıcak olan data center havası, dış havanın soğukluğu ve fanlar yardımıyla adyabatik eşanjörde ısı iletimiyle beraber soğumaktadır.
 
Adyabatik Soğutma Modu
Adyabatik soğutma modu, dış hava sıcaklığı ve neme bağlı olarak soğutma veriminin en fazla olduğu soğutma modudur.
 
Dış hava sıcaklığı uygun koşullarda ve nem düşük ise 30’ların üzerinde EER dereceleri görülebilmektedir. Sulu proses ile soğutma işlemi gerçekleştirilir. Sadece fanların harcadığı enerji tüketilir. Ayrıca proses fanı denilen taze hava fanı ihtiyaca göre oransal çalışarak tasarruf sağlanır. CoolAer Indirekt Adyabatik Soğutma cihazları, tasarımları sayesinde adyabatik modda data center hava debisinin maksimum %50’si kadar taze hava debisi kullanarak soğutma ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu sayede taze hava tarafında ayrıca enerji tasarrufu sağlanmış olur.
 
Adyabatik modda, adyabatik eşanjör üzerine su püskürtülür. Dışarıdan çekilen taze hava, püskürtülen su ile temas ederek havanın içerisinde pulvarize olmuş suyun buharlaşması ve havanın soğuması sağlanır. Özel üretilmiş adyabatik eşanjörün yüksek ısı iletim oranından faydalanarak soğuyan taze hava ile veri merkezi havası soğutulmaktadır. Böylelikle herhangi bir enerji tüketimi olmadan (fanlar haricinde) sadece su ile yüksek oranda verimlilik sağlanmış olur.
 
DX Soğutma Modu
DX soğutma modu, adyabatik modun yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir. Ayrıca su kesintisi olduğu zamanlarda (şebeke suyu için yok alarmı verildiği zaman) soğutmanın devam etmesi gerektiğinden DX mod devreye girmektedir. Dış hava sıcaklığının çok yükselmesi ya da nemin yükselmesi ile birlikte adyabatik soğutma ile karşılanamayan maksimum yükü karşılamak amacıyla devreye girmektedir.
 
DX soğutma modunda, yine adyabatik soğutma modunda olduğu gibi adyabatik eşanjör yüzeyinde nozullar üzerinden su püskürtülmektedir. Hava adyabatik modda bir miktar soğuduktan sonra, veri merkezi havasını eşanjör yardımıyla soğutmaya devam eder. İstenen üfleme sıcaklığına ulaşabilmek için DX soğutma devreye girer ve kompresör ve inverter yardımıyla kalan soğutma ihtiyacını karşılar.

CoolAer Destek Hattı
Gönder